1. Publikowanie ogłoszeń standardowych jest BEZPŁATNE.

2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Portal działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji.

3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania stron transakcji.

4. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.

6. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.

7. Zabrania się publikowania ogłoszeń i reklam: łamiących prawo, niniejszy regulamin, niezgodnych z dobrymi obyczajami, reklamujących serwisy i firmy konkurencyjne (inne serwisy ogłoszeniowe i aukcje internetowe), zamieszczania wielokrotnie ogłoszeń o tej samej treści, ogłoszeń zawierających podteksty erotyczne, nawołujące do nienawiści rasowej itp.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego ogłoszenia i każdej formy reklamy zamieszczanej w serwisie, która łamie niniejszy regulamin,  bez podania przyczyny i do nie informowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności. Ewentualne koszty związane z publikacją takiego ogłoszenia lub reklamy nie będą zwracane.

9. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii i do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższej czynności.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam i ofert na adres e-mail podany przy dodawaniu ogłoszenia. Wysyłamy maile związane tylko z serwisem Radomsko.eu - nigdy nie dostaniesz maili komercyjnych innych firm i instytucji. Przesyłane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych portalu.

12. Użytkownicy (osoby korzystające z serwisu) wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili od innych użytkowników serwisu, w tym zapytania o oferowany przedmiot/usługi.

13. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.